Til hovedinnhold

Bakteriebladflekk på jordbær

Bakterien Xanthomonas fragariae kan føre til store avlingstap i jordbærproduksjon. Selve jordbæret blir ikke angrepet, men angrep på begerbladene reduserer kvaliteten og dermed også salgbar avling.

Status

Bakteriebladflekk er en regulert skadegjører og er forbudt å spre med planter og formeringsmateriale av jordbær. Sykdommen er tidligere påvist i Norge, men anses som utryddet.

Om planteskadegjøreren

Bakteriesykdommen er kjent å forekomme i store deler av Europa og i andre deler av verden, blant annet i USA og i Mellom- og Sør-Amerika. Bakterien spres over lengre avstander med infiserte småplanter, over korte avstander med vann eller vannsprut, maskiner og redskaper. 

Status regelverk

Bakteriebladflekk er listet i vedlegg 2 i forskrift om plantehelse og er også omtalt under særskilte krav i vedlegg 4A nr. 37 og 4B nr. 2. 

Symptomer

Bakterien kan ligge lenge latent i plantene og er vanskelig å oppdage på tidlige stadier. I frilandsproduksjon av jordbær kommer symptomer oftest til syne om høsten etter regnvær eller når kjøligere natt- enn dagtemperatur fører til doggfall på bladene. Ved produksjon i plasttunneler eller veksthus er plantene mer beskyttet mot fuktighet på bladene og smitta planter kan se tilsynelatende friske ut i lang tid.

Bekjempelse

Bakteriebladflekk er forbudt å spre med planter og formeringsmateriale av jordbær i Norge. Mattilsynet har som mål å bekjempe og utrydde angrep av denne bakterien.