Registrere gjødselvarer

Mineralgjødsel, kalk og organiske gjødselvarer skal registreres hos Mattilsynet før de kan importeres til eller omsettes i Norge.

Faglig oppdatert

Vanligvis vil det være firmaet som omsetter produktene i Norge som registrerer dem. Du må ha et norsk organisasjonsnummer for å registrere produktene. Registreringen kan også gjøres av norskregistrerte utenlandske foretak (NUF).  

Det er gratis å registrere produkter, og det tar normalt kun få dager fra du sender inn registreringsmelding til du får en bekreftelse på at produktet er registrert.

EU-gjødselvarer skal registreres, les mer om virksomhetsregistrering for produsenter og importører av EU-gjødselvare.

Noen produkter er unntatt for registreringsplikt, blant annet biostimulanter. Du finner en liste over de unntatte produktene i vedlegg 3 i veileder til forskrift om gjødselvarer m.v. av organisk opphav (PDF). I veilederen kapittel 5 finner dere også mer informasjon om registreringsplikten.

Slik gjør dere

Dere registerer produktene i Mattilsynets skjematjenester.

Regelverk

Forskrift om organisk gjødsel