Omsetningsstatistikk mineralgjødsel

Mattilsynet gir hvert år ut statistikk over mengde mineralgjødsel som omsettes til jordbruk i Norge.

Faglig oppdatert

Statistikkene gir oversikt over omsetning av ulike varetyper, omsetning fordelt på fylker og utviklingstrender. Statistikkene er basert på innrapportering fra virksomhetene som omsetter produktene i Norge.

Tidsserie mineralgjødsel 1950 til 2023 (ODS)

Mineralgjødselstatistikk 2022 - 2023 (PDF)

Mineralgjødselstatistikk 2021 - 2022 (PDF)

Mineralgjødselstatistikk 2020 - 2021 (PDF)