Omsetningsstatistikk jordbrukskalk

Mattilsynet gir ut statistikk over mengder kalk som omsettes til jordbruk i Norge.

Publisert

Statistikkene gir oversikt over omsetning av ulike varetyper, omsetning fordelt på fylker og utviklingstrender. Statistikkene er basert på innrapportering fra virksomhetene som omsetter produktene i Norge.

Kalkstatistikk 2020 (PDF)

Kalkstatistikk 2017 (PDF)