Til hovedinnhold

Bruk av betongslam i jordbruket

Alle som planlegger å levere betongslam som jordforbedring eller kalk i jordbruk, må registrere eget produkt i Mattilsynets skjematjeneste og dokumentere produktet med hensyn på agronomisk effekt, egenskaper og risiko.

Publisert

Kravene til betongslam som skal brukes i jordbruket, står i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav.  Se veileder til forskrift om gjødselvarer m.v. av organisk opphav

Dersom betongslam skal omsettes som et kalkingsmiddel må produktet også overholde kvalitetskravene i vedlegg 8 i forskrift om handel med gjødsel og kalkingsmidler: 

Vedlegg 8. Varetype, krav til nøytraliserende verdi og magnesium i produkt som levert og til findelingsgrad (lovdata.no)
 

Varedeklarasjon settes opp i samsvar med denne forskriften, men skal også inkludere kvalitetsklasse og tilhørende bruksbegrensninger. Kvalitetsklasse bestemmes av produktets tungmetallinnhold.

Gjødselvareforskriften gjelder bare for produkter som skal brukes i dyrkingsmedier eller som skal blandes inn i matjordlaget. Alle som planlegger å bruke betongslam på en annen måte, må avklare om disponeringen krever tillatelse etter forurensningsloven. Kontakt da Statsforvalteren eller Miljødirektoratet. Det er ikke tillatt å bruke betongslam til utfylling i terreng eller på annen måte under matjordlag med henvisning til at slammet er registrert som gjødselvare.

Gjødselvareforskriften er under revisjon. I forslag til ny forskrift vil betongslam måtte godkjennes som en ny råvare før det kan tas i bruk som gjødselvare eller som ingrediens i gjødselvarer.

Regelverk

Forskrift om organisk gjødsel

Forskr om handel med gjødsel og kalkingsmidler

Vedlegg 8. Varetype, krav til nøytraliserende verdi og magnesium i produkt som levert og til findelingsgrad

Varetype Opplysninger om produktet Minste nivå for nøytraliserende verdi (NV) Andel magnesium (Mg) i masseprosent Minste masseprosent av varen som skal passere en trådsikt med maskeåpning i millimeter
6,3 x 6,3 5,0 x 5,0 3,15 x 3,15 2,0 x 2,0 1,0 x 1,0 0,4 x 0,4 0,2 x 0,2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Kalkmel Kalkstein som er knust og malt. 45 Høyst 2 98 80
1
Grovkalk Kalkstein som er knust og malt grovere enn kalkmel. 45 Høyst 2 98 70 40
1
Dolomittmel Dolomitt som er knust og malt. 48 Minst 10 98
0 80
Grovdolomitt Dolomitt som er knust og malt grovere enn dolomittmel. 48 Minst 10 98 60 30
Kalkdolomittmel Finmalt produkt som inneholder både kalkstein og dolomitt. 45 Fra 2 til 10 98
0 80
Grov kalkdolomitt Produkt som er knust og malt grovere enn kalkdolomittmel. 45 Fra 2 til 10 98 60 30
Brent kalk Kalkstein som er brent og knust eller malt. 65 høyst 3,2 98
0
1
Brent dolomitt Dolomitt som er brent og knust eller malt. 75 minst 15,7
0
1
Annen kalk Former for kalk som ikke er definert andre steder. 30 ingen krav 98
0
Varetype Opplysninger om produktet Minste nivå for nøytraliserende verdi (NV) Andel magnesium (Mg) i masseprosent Masseprosent av varen som skal passere en perforert sikt med hulldiameter i millimeter
4,0 2,0 1,0
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Granulert kalkmel Kalkmel som er granulert. 45 Høyst 2 minst 85 40 - 60 høyst 10
Granulert dolomittmel Dolomittmel som er granulert. 48 Minst 10 minst 85 40 - 60 høyst 10
Granulert kalkdolomittmel Kalkdolomittmel som er granulert. 45 Fra 2 til 10 minst 85 40 - 60 høyst 10
Varetype Opplysninger om produktet Minste nivå for nøytraliserende verdi (NV) Andel magnesium (Mg) i masseprosent Minste masseprosent av varen som skal passere en trådsikt med maskeåpning i millimeter
6,3 x 6,3 5,0 x 5,0 3,15 x 3,15 2,0 x 2,0 1,0 x 1,0 0,4 x 0,4 0,2 x 0,2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Silikatisk kalk
- Masovnslagg
- Konverterslagg
Kalk som inneholder silikatiske forbindelser med kalkvirkning, fremstilt i f.eks. metallurgisk industri.
42
40
0
1
Konverteringskalk Kalk fremstilt ved konvertering av kalsiumammoniumnitrat i gjødselindustri, og inneholder hovedsakelig kalsiumkarbonat 45 høyst 2 98 80
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no