Frø og såkorn til eget bruk

Bruk av såkorn eller frø fra egen avling er ikke omfattet av såvareforskriftens virkeområde. Du som bonde kan derfor bruke såkorn eller frø fra egen avling.

Publisert

Bruk av såvare fra egen avling gjelder vanligvis såkorn. I den sammenheng er det spesielt viktig å gjennomføre en grundig floghavrekontroll på arealene du høster såkorn fra for å redusere risikoen for oppformering av floghavre. Det er også viktig å være klar over forekomsten av andre ugras enn floghavre, frøoverførte sykdommer og såkornets spireevne.

Som driftsansvarlig for landbrukseiendom har du plikt til årlig floghavrekontroll på arealene du driver og til å bekjempe floghavre.

Import av frø til eget bruk

Det er litt ulike regler for import av frø til eget bruk, avhengig om det er til yrkesmessig jord- og hagebruk eller til hobbybruk for å så frø til egen hage eller på balkongen. 

Til yrkesmessig jord- og hagebruk

Det er bare registrerte såvareforretninger som kan importere frø og såkorn av artene oppført i såvareforskriften vedlegg A1.

Frø eller såkorn av andre arter enn de som står oppført i såvareforskriften vedlegg A1, er det tillatt for alle å importere til bruk i egen produksjon.

Til hobbybruk

Det er lov for alle å importere frø til eget hobbybruk, altså frø til å så i din egen hage, i balkongkassa eller på kjøkkenbenken. 

Noen frø er det forbudt å importere. Dette må du sjekke:

  • Frøene skal ikke inneholde narkotiske stoffer, eller stamme fra en plante som inneholder narkotiske stoffer.
  • Frøene skal ikke være genmodifisert (det er i dag ingen genmodifiserte planter som er godkjent i Norge etter Genteknologiloven).
  • Frø til hobbybruk skal ikke være beiset med plantevernmidler
  • Frøene skal ikke være av en art med høy risiko for spredning til norsk natur. Du kan lese om hvilke planter dette er i Miljødirektoratets artikkel: Planter som er forbudt å innføre, sette ut eller omsette (miljodirektoratet.no).
  • Frøene skal ikke være av arten floghavre (Avena fatua L.).

For frø som det er lov til å importere, må du passe på dette:

  • Frøposer og andre pakninger skal være merket med plantenes vitenskapelige navn og eventuelle norske eller engelske navn, i tillegg til antall frø eller vekt.
  • Dersom frøpakninger inneholder jord eller andre organiske dyrkingsmedium (unntatt ublandet torv), skal pakningene være fra et europeisk land og følges av et sunnhetssertifikat. Dette gjelder blant annet potter med frø, jord og gjødsel og kan være i form av leketøy og annet.
  • Det er tillatt å importere frøpakninger som inneholder ublandet torv som dyrkingsmedium, fra ikke-europeiske land. Sendingen må følges av et sunnhetssertifikat. Dette gjelder blant annet potter med frø og ublandet torv.
  • Ved import av flere enn 50 porsjonspakninger med frø av tomat, kepaløk, purre og grasløk, skal sendingen følges av et sunnhetssertifikat (lovdata.no).

Veileder om omsetning av frø til hobbymarkedet og import av frø til eget bruk (PDF)