Forbud mot produkter som inneholder hamp – import av korn erter og frø til villfugler

Det er forbudt å innføre eller omsette frø dersom frøet inneholder narkotiske stoffer, eller stammer fra plante som inneholder narkotiske stoffer.

Publisert

Forbudet gjelder uavhengig av hva frøene skal brukes til. Cannabis sativa (hamp) står oppført på narkotikalisten i forskrift om narkotika § 4 (lovdata.no) og etter forskrift om såvarer (lovdata.no) er det forbudt å innføre eller omsette frø dersom frøet inneholder narkotiske stoffer, eller stammer fra plante som inneholder narkotiske stoffer

Virksomheter som importører og omsetter fôr til villfugler er ansvarlige for å følge regelverket, og at produktene ikke inneholder hamp. Importører av hele korn, erter og frø til fôr må være oppmerksomme på at det utilsiktet kan følge med hampfrø selv om hamp ikke er oppgitt som en ingrediens i fôret.

Ved tilsyn vil Mattilsynet kunne etterspørre hva virksomheten har gjort for å sikre seg at kravet er fulgt. I praksis må virksomheten kunne vise til at partiet eller varen er prøvetatt og analysert for hamp. Her kan samme framgangsmåte brukes som ved prøvetaking og analyse for å sjekke om en vare inneholder floghavrefrø.

Gjennom Mattilsynets overvåkings- og kartleggingsprogram om uønskede arter (frø) i importert mat, fôr og såvare, har vi sett eksempler på at særlig fôr til villfugler, kan inneholde frø av hamp. Dette er produkter som villfuglblandinger, solsikkefrø, meiseboller og talgprodukter.

Noen virksomheter ønsker å importere hampfrø som fôr eller mat.

Regelverk

Forskrift om såvarer