Mattilsynet i ny drakt for økt effektivitet, brukervennlighet og for å oppfylle lovkrav

Med det nye uttrykket vårt kan vi kommunisere og veilede mer effektivt, dekke bredden i samfunnsoppdraget bedre og vise at vi ønsker å hjelpe.

Faglig oppdatert
Illustrasjon av person med blader og nepe

Mattilsynets visuelle identitet er fra 2004, og dekker ikke dagens krav til digitale flater og universell utforming. 

– Målet vårt er et tydelig og helhetlig uttrykk som støtter opp under utviklingen av Mattilsynet. Et viktig poeng har vært å dekke lovkravene til universell utforming. Vi utvikler dette løpende, og holder kostnadene lave, ved å skifte ut elementer over tid og ved å bruke egne ansatte, sier direktør for brukerdialog og kommunikasjon Andrea Kilen.

Ny visuell identitet er universelt utformet og gjør arbeidet mer effektivt

Det nye uttrykket sikrer at alle kan bruke de digitale flatene våre, fordi vi følger kravene til universell utforming. Viktige grep her er ny logo, nye farger og en godt lesbar og tilgjengelig skrifttype.

Den nye identiteten gir oss en verktøykasse vi kan plukke fra når vi utvikler nye digitale produkter og tjenester, slik at vi kan løse mest mulig selv, på en effektiv måte. Samtidig sørger vi for at virksomheter og innbyggere møter et helhetlig uttrykk, enten de besøker nettsidene våre, treffer oss på tilsyn eller leser Smilefjesrapporten på et spisested.

Ny identitet skal gjøre det enklere å forstå hvem vi er og hva vi gjør

Vår nye visuelle identitet skal gjøre det enklere å forstå hvem vi er. Mattilsynet har et stort og bredt samfunnsoppdrag. Vi ønsker å være en vennlig hjelper og opptre helhetlig og tydelig som ett lag, sammen med omgivelsene våre. Vi skal trygge framtiden for mennesker, dyr og natur, og vi jobber med hele verdikjeden – fra jord og fjord til bord. Derfor har vi nå en tydelig sirkelform i logosymbolet vårt.

Vi skal kommunisere tydelig og enkelt, og derfor har vi laget en ny logo uten for mange detaljer. Den har god lesbarhet, og er enkel å bruke i alle digitale og fysiske flater. Det nye symbolet kan gi assosiasjoner til for eksempel jorda vår, et blad, en fisk, bølger og soloppgang.

Logosymbol og strektegninger av blant annet en soloppgang, basert på formene i logoen.

Bruk av egne ansatte og gradvis utrulling holder kostnadene nede

Det har vært viktig for Mattilsynet at arbeidet med ny visuell identitet skal ha lave kostnader. Dette har vi blant annet oppnådd ved å gjøre det meste av jobben med egne ansatte. Videre sparer vi penger på å rulle ut endringen gradvis. Vi begynner med hjemmesiden vår og noen digitale maler. De fysiske flatene, som skilt og arbeidstøy, tar vi over tid. Disse bytter vi først ut når det er behov for det. Vi kommer derfor til å leve med ny og gammel identitet side om side en god stund.

Ulike foto, illustrasjoner, ikoner og farger fra Mattilsynets visuelle identitet