Toksiner i barnemat kan ha vært årsak til matforgiftning

Publisert

Den Sorte Havre trakk flere av sine produkter rettet mot barn fra markedet i januar. Årsaken var mistanke om matforgiftning hos flere små barn. Analyser av produktene viser funn av bakterielle toksiner som kan ha forårsaket matforgiftning.

Tidligere i år mottok Mattilsynet 23 bekymringsmeldinger om barn som hadde blitt syke og kastet kraftig opp etter å ha spist barnematprodukter fra Den Sorte Havre. Alle hadde korte sykdomsforløp og er nå friske. Etter at produsenten selv trakk produktene fra markedet, er det ikke meldt om flere tilfeller av mulig matforgiftning.

De siste ukene har Mattilsynet gjennomført et omfattende analyse- og sporingsarbeid i samarbeid med produsenten, Veterinærinstituttet (VI), Folkehelseinstituttet (FHI) og Norges miljø – og biovitenskapelige universitet (NMBU) for å finne mulig årsak til at barna ble syke. 

Undersøkelsene viser funn av toksiner, eller giftstoff, produsert av bakterien Bacillus cereus.  I noen av prøvene var mengden toksin høy nok til at det kan være mulig årsak til symptomene barna fikk. Fellesingrediensen i de aktuelle produktene er malt svarthavre som kommer fra samme råvareparti.

Bacillus cereus er en jordbakterie som er vanlig å finne i jord og korn. Under de rette forholdene kan bakterien formere seg i korn og matvarer, og produsere et toksin som er svært motstandsdyktig mot varme. Toksinet kan derfor overleve steking og koking.

Toksin fra disse bakteriene kan forårsake en kortvarig matforgiftning som varer i inntil et døgn. Symptomer er brekninger og oppkast. Intervjuer av foresatte gjennomført av FHI, viser at barna som ble syke kastet opp gjentatte ganger en til to timer etter å ha spist produktene.

Mattilsynet vil følge opp produsenten i arbeidet med å finne ut hvor i produksjonsprosessen bakterielle toksiner kan ha blitt dannet. Det er strenge krav til virksomheter som produserer barnemat, og et eget regelverk som regulerer både trygghet og egnethet av mat til barn. Det er virksomhetenes ansvar å sørge for at de følger regelverket.

Mattilsynet ber forbrukere kaste produktene rettet mot barn fra Den Sorte Havre, eller levere dem tilbake til butikk for erstatning. Se Barnegrøt – DEN SORTE HAVRE, fra Tveter Gård Foredling AS trekkes fra markedet

Les mer
Bakterielle toksiner mulig årsak til matforgiftning fra barnegrøt (vetinst.no)

Toksiner i produkter fra Den Sorte Havre mulig årsak til at flere spedbarn har blitt syke (fhi.no)

Bacillus cereus-infeksjoner (fhi.no)

Regelverket for produksjon av barnemat