Til hovedinnhold
Rapport

Undersøking radioaktivitet i oppdrettsfisk 2016

I 2016 vart prøver av laks frå 100 oppdrettsanlegg i hele Noreg undersøkt for radioaktivt innhald.

Publisert
Hva ble undersøkt?

Oppdrettslaks

Tidsrom
2016
Hva lette vi etter?

Menneskeskapte og naturleg radioaktive stoff, slik som cesium-137, plutonium-isotopar og kalium-40, i oppdrettsfisken.

Hva fant vi?

Det einaste menneskeskapte stoffet som vart funne var cesium-137 på mellom 0,05 og 0,25 Becquerel per kilo laksefilet. I laksefôret fann dei også berre cesium-137, opp til 0,54 Bq/kg.

Grenseverdien for næringsmidlar på 600 Bq/kg.

Cesiumnivåa er låge også samanlikna med mat produsert på land.

Fil
Radioaktivitet i norsk oppdrettslaks 2016 (eng) (PDF)