Rapport

Radioaktivitet i norsk mat

Rapporten oppsummerer resultatene fra Mattilsynets og Strålevernets overvåkningsprogrammer av radioaktivitet i dyr og næringsmidler fra 2016.

Publisert

Den radioaktive forurensningen fra Tsjernobyl-ulykken er langvarig, og tiltak er fremdeles nødvendig for å overholde grenseverdiene for radioaktivt cesium i enkelte produkter og områder.

Fil
Rapport_ Radioaktivitet i norsk mat 2016 (PDF)