Rapport

Radioaktivitet i mat – resultater fra Mattilsynets overvåkning 2019

Denne rapporten sammenstiller resultatene fra overvåkningsprogrammet for mat og vannprøver tatt i 2019.

Publisert

Mattilsynets nåværende overvåkings- og kartleggingsprogram (OK-program) for radioaktivt cesium i næringsmidler startet 2016.

Hva ble undersøkt?

Totalt 751 prøver ble undersøkt for forurensing fra Tsjernobylulykken i 1986. 630 prøver av sauekjøtt og reinsdyrkjøtt, og 120 prøver av andre produkter som spiseklare melkeprodukter, fisk, bær og honning ble undersøkt.

Tidsrom
2019
Hva lette vi etter?

Rester av radioaktivt cesium (Cs-137)

Hva fant vi?

Resultatene fra Mattilsynets overvåkningsprogram viser at nivåene av cesium-137 i kjøtt og lokalmat jevnt over er lave. Dette selv om det ble lagt vekt på å ta ut prøver fra belastede områder, hvor vi kan forvente høyere radioaktivitetsnivå.

Enkelt av prøvene viste nivåer over gjeldende grenseverdier.

Helserisiko ved å spise mat med de målte nivåene er svært lav.

Hvem utførte oppdraget?

Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet, Analysesenteret i Trondheim kommune, Valdreslab AS.

Fil
Rapport_ Radioaktivitet i mat resultater fra Mattilsynets overvåking 2019 (PDF)