Rapport

Prøvetaking og måling av næringsmidler ved en atomhendelse

Publisert

Denne rapporten gir generelle anbefalinger om hvilke næringsmidler som bør prioriteres for prøvetaking og måling i de første dagene og ukene etter en større atomhendelse. Rapporten gir også relevant veiledning om prøvetaking og måling av næringsmidler. 

Rapporten er utarbeidet av Mattilsynet og DSA som en oppfølging av vår felles Strategi for håndtering av radioaktivitet i næringsmidler 2021-2025. Relevante rådgivere til Kriseutvalget for atomberedskap har bidratt med viktige innspill. 

Fil
Tekdok nr 25 Prøvetaking og måling av næringsmidler (PDF)