Merking av matvarer som selges over disk

Denne informasjonen er til deg som selger mat som ikke er ferdigpakket over disk

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Allergenmerking
  2. Fisk og fiskevarer
  3. Storfekjøtt

Dette omfatter matvarer som

  • pakkes på salgsstedet på anmodning fra kjøperes: for eksempel fisk i fiskedisken, kjøtt i ferskvaredisken, brød eller kaker hos bakeren.
  • er ferdigpakket med sikte på umiddelbart salg samme dag. For eksempel smørbrød i en pakning som ligger i en disk som er betjent.

Informasjonen skal være skriftlig, og kan gis på skilt, oppslag eller lignende.

Næringsmiddelopplysninger, også de som gis frivillig, skal være korrekte, tydelige og enkle for forbrukeren å forstå. Merkingen skal ikke være villedende.