Insekter i mat er trygt og skal merkes

Det er i dag svært få matvarer på det norske markedet som inneholder insekter. Alle matvarer som inneholder insekter, må merkes tydelig med dette. Insekter som brukes må være vurdert som helsemessig trygge. Her får du svar på spørsmål mange har om insekter i mat.

Publisert

Hvordan kan jeg vite om en matvare inneholder insekter?

Alle matvarer som inneholder insekter, må merkes tydelig med dette. Hvis man for eksempel kjøper en matvare som inneholder tørkede larver av gul melorm, så skal det i ingredienslisten stå "Tørkede larver av Tenebrio molitor (gul melorm)".

Matvarer som inneholder insekter, er omfattet av de samme merkekravene som annen mat: Krav til merking av ferdigpakket mat.

Er det trygt å spise insekter?

Insekter som skal brukes til mat, må være godkjent og vurdert som helsemessig trygge av den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet (EFSA). Insekter i mat skal være like trygt som alle andre matvarer.

Inneholder insekter allergifremkallende stoffer?

Personer som er allergiske mot for eksempel husstøvmidd eller krepsdyr, kan få en allergisk kryss-reaksjon ved inntak av insekter. Dette avhenger av hvilket insekt det er snakk om.

Det er derfor pålagt å merke matvarer som inneholder insekter, med at de kan forårsake allergiske reaksjoner, slik at personer som har en slik allergi kan unngå matvaren. Denne merkingen skal stå like ved ingredienslisten.

EFSA (den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet) har uttalt at inntak insekter muligens kan indusere en såkalt primær sensibilisering for noen proteiner fra insekter, altså at man utvikler en allergisk immunrespons mot proteinene. Dette er basert på veldig få publiserte studier om allergi relatert til insekter generelt, og det er derfor usikkert. EFSA har derfor anbefalt at det gjennomføres studier for å undersøke nærmere om insektproteiner faktisk kan føre til primær sensibilisering. Å være sensibilisert er ikke nok for å få en allergisk reaksjon. Ofte vil sensibiliserte individer som reagerer i en allergitest, likevel ikke ha symptomer på allergi.

Siden kunnskapsgrunnlaget er svært begrenset, er det ikke innført eget merkekrav om primær sensibilisering.

Hvorfor brukes insekter som mat?

Insekter brukes, og har tradisjonelt blitt brukt, som mat i andre deler av verden. I Norge og EU har ikke insekter blitt brukt som næringsmidler før, og de er såkalt "ny mat". Ny mat skal risikovurderes og godkjennes før de kan omsettes. Ny mat-regelverket skal sikre at bruk av insekter i mat er trygt, og at forbrukerne får riktig informasjon i merkingen og markedsføringen av produktene.

Det er selvfølgelig opp til forbrukerne å bestemme om de ønsker å spise insekter eller ikke, og opp til markedsaktørene om de ønsker å omsette næringsmidler med insekter.

Insekter er en ny kilde til proteiner og andre næringsstoffer som fettstoffer, vitaminer og mineraler.

Ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) vil insekter som mat bidra til en mer bærekraftig og miljøvennlig matproduksjon og bedre matsikkerhet (matforsyning): Edible insects – Future prospects for food and feed security (fao.org)