Skip to main content

Kjæledyr og adgang til serveringssteder

Hunder og andre kjæledyr kan ha adgang til restauranter og andre steder der næringsmidler serveres og omsettes når det ikke er fare for mattryggheten.

Publisert

Slike steder kan være kaféer, restauranter, kaffebarer, puber, sportstuer og andre spise- og utsalgsteder. Dette gjelder både inne og utendørs. 

Noen virksomheter som serverer og omsetter mat velger uansett å forby adgang for kjæledyr. Dette kan være av andre grunner enn å sikre trygg mat.

Kontakt stedet du ønsker å besøke for å få vite om de tillater kjæledyr.

Spesielt om nyttehunder

Nyttehunder kan medbringes i de områdene hvor kunder ordinært har adgang. 

Med nyttehund menes "førerhund eller servicehund som er spesielt trent til å utføre oppgaver for blinde eller sterkt svaksynte personer eller for personer med fysisk funksjonsnedsettelse".

Regelverk

Næringsmiddelhygieneforskriften, Utfyllende nasjonale bestemmelser om nyttehunder

Kapittel VI. Utfyllende nasjonale bestemmelser om nyttehunder

§ 14. Virkeområde

I dette kapitlet fastsettes bestemmelser om nyttehunders adgang til næringsmiddelforetak i henhold til forordning (EF) nr. 852/2004 vedlegg II kapittel IX nr. 4 annen setning.
Med nyttehund forstås førerhund eller servicehund som er spesielt trent til å utføre oppgaver for blinde eller sterkt svaksynte personer eller for personer med fysisk funksjonsnedsettelse.

§ 15. Særskilte bestemmelser om nyttehunder

Forbudet mot husdyr etter § 1, jf. forordning (EF) nr. 852/2004 vedlegg II kapittel IX nr. 4 annen setning, gjelder ikke for nyttehunder som medbringes i de områdene av næringsmiddelforetak hvor kunder ordinært har adgang.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no