Mat i barnehager 

Barnehager som serverer mat regnes som en næringsmiddelvirksomhet. Det stilles da en rekke krav for å sikre at maten er trygg.

Publisert

Barns immunforsvar er ikke fullt utviklet, og de blir derfor lettere syke enn voksne. Enkelte matbårne smittestoffer, som vanligvis ikke gir alvorlig sykdom hos friske personer, kan dermed få alvorlige konsekvenser for personer med lavt immunforsvar, slik som barn. Derfor er det viktig at maten i barnehagen er trygg å spise. Matvarene dere serverer må være egnet for små barn. 

Det er virksomhetens eget ansvar å innrede og drive i henhold til regelverket. 

Hvilke hygienekrav det stilles til barnehagen avhenger av hva slags mat som lages og hvor mange barn det serveres til. Dersom det bare lages enkel brødmat og posesupper, er det mindre krav til internkontroll og opplæring av de ansatte enn hvis det er mer omfattende matlaging. 

Behandling av mat på frokostbord/lunsjbord 

Matvarene må ikke forurenses og de må oppbevares på en måte slik at maten ikke blir dårlig. Når maten er satt på bordet vil også bakteriene kunne blomstre opp. Oppbevaring i romtemperatur vil derfor redusere matvarenes holdbarhet. 

Kjøtt- og fiskepålegg er mer utsatt enn ost. Dersom maten spises innenfor holdbarhetstiden, vil det normalt ikke være farlig å servere det samme pålegget flere ganger, om det ikke står på bordet i lengre tid av gangen. 

Arbeidsantrekk 

Bruk forkle når dere lager mat. Den som håndterer mat har et selvstendig ansvar for at maten ikke blir forurenset når den lages. De som lager mat må derfor ha god personlig hygiene, og bruke rene og hensiktsmessige klær. 

Arbeidsklærne er for å beskytte maten, og ikke for å beskytte den ansatte mot forurensning. Arbeidsklærne ved håndtering av mat bør derfor være noe annet enn når man utfører andre oppgaver, som for eksempel omsorg for barn. 

Sjekking av temperaturer i kjøl/frys 

Det er du selv som avgjør om temperaturen skal kontrolleres og hvor ofte det skal skje. En uregjerlig kjøle- og fryseinnretning vil kunne kreve mer kontroll og oppfølging enn tilsvarende utstyr med stabil og jevn drift. Du gjør ikke disse kontrollene for Mattilsynets skyld, men som et ledd i egen styring og kontroll av komponenter, gjenstander og gjøremål som er viktige for mattryggheten. En ofte observert feil er å gjøre målingene uten plan og hensikt. Da går de fleste lei etter kort tid. Rådet er å gjøre det hyppig eller sjeldent nok til at du kan gå god for at kjølekjeden er intakt. 

Temperatur er viktig for å unngå uønsket vekst av bakterier. Regelverket pålegger deg derfor å sikre at kjølekjeden opprettholdes. 

Gjennom internkontrollen har du ansvar for å etablere rutiner som sikrer hvordan kjølekjeden opprettholdes, og i lys av det gjøre jevnlige kontroller for å sikre at kravet er tilfredsstilt. 

Internkontroll 

Internkontroll innebærer å ha styring og kontroll med alle viktige arbeidsoppgaver av betydning for mattryggheten. Dette gjelder bl.a. krav til råvarer, temperaturer, renhold og personlig hygiene.  

Internkontrollen skal sikre at det er etablert faste rutiner på slike sentrale arbeidsoppgaver og at det ikke er tilfeldighetene som rår. Når det er behov for å kontrollere at rutinene fungerer, og eventuelt vurdere om det skal settes inn endringstiltak, er også det en del av internkontrollen. 

Internkontroll er å ha oversikt over arbeidsoppgavene og sikre systematisk gjennomføring. Internkontroll er det motsatte av tilfeldigheter, og vil være en kontinuerlig forbedringsprosess.  Start med rutinene du har og ikke gjør det mer omfattende enn nødvendig for å ha oversikt, kontroll og styring. 

Vannkvalitet 

Vannet dere bruker skal holde drikkevannskvalitet. Hvis barnehagen er tilknyttet et offentlig eller privat vannverk, skal vannverket sørge for vannkvaliteten. Følg med på varsel og informasjon fra vannverket. 

Hvis barnehagen har egen vannforsyning, er eieren av barnehagen også en vannverkseier etter drikkevannsforskriften, og må følge de kravene som gjelder. Mattilsynet har utarbeidet et informasjonsskriv som beskriver kravene for de minste vannforsyningssystemene. Her kan dere finne nyttig informasjon om forurensningsfarer, behandling av råvannet og hvilke prøver og analyser som må gjennomføres. Dere må sørge for at vannforsyningssystemet er registrert hos Mattilsynet. Dette kan dere gjøre via Mattilsynets nettside. 

Se mer om kravene til barnehager i denne veilederen (PDF)

Meldeplikt for serveringssteder

Barnehager med matservering skal være registrert hos Mattilsynet.

Registrering av næringsmiddelvirksomhet

Du skal være registrert eller godkjent hos Mattilsynet om du produserer, importerer, håndterer, lagrer eller omsetter næringsmidler.

Du registrerer deg ved å bruke skjemaet "Ny matbedrift og/eller import, produksjon og engrossalg av matkontaktmaterialer" i Mattilsynets skjematjeneste.

Skjemaet skal også brukes dersom du vil utvide aktiviteten i en allerede eksisterende virksomhet og starte med en ny aktivitet som ikke er registrert.

Mattilsynets skjematjeneste