Til hovedinnhold

Norge har felles regler med EU om ny mat

Ny mat-forskriften inneholder regler for omsetning av ny mat. Forskriften gjør EUs forordninger gjeldende i Norge.

Publisert

Ny mat-forskriften

Ny mat-forskriften er en henvisningsforskrift. Det betyr at EUs forordninger om ny mat er tatt inn i forskriften i sin helhet, og at det er i forordningene du finner de spesifikke bestemmelsene.

Norsk oversettelse av alle forordningene finner du som hjelpetekst i ny mat-forskriften. Hjelpeteksten er kun til informasjon, og er ikke en del av forskriften.

Hovedforordningen

Forordning (EU) 2015/2283 om ny mat er hovedforordningen. Her finner du definisjon av ny mat, krav til omsetning av ny mat, og framgangsmåter for godkjenning av ny mat. Forordningen trådte i kraft 1. januar 2018.

Gjennomføringsforordninger

Det er gitt nærmere regler om ny mat i såkalte gjennomføringsforordninger:

  • Forordning (EU) 2017/2470 - unionslisten over ny mat. Unionslisten over ny mat endres ved nye forordninger
  • Forordning (EU) 2018/456 gir nærmere regler om prosedyrene for konsultasjonsprosessen for avgjørelse av ny mat-status
  • Forordning (EU) 2017/2469 gir detaljerte krav til innhold i søknader om godkjenning av ny mat etter artikkel 10 i forordning (EU) 2015/2283, hvordan søknaden skal presenteres, og hvordan den skal behandles av EU-kommisjonen og EFSA
  • Forordning (EU) 2017/2468 gir detaljerte krav til innhold i meldinger og søknader om godkjenning av tradisjonell mat fra tredjeland, hvordan de skal presenteres, og hvordan de skal behandles av EU-kommisjonen og EFSA

Les mer

Om ny mat på EU-kommisjonens nettsider