Til hovedinnhold

Definisjon av ny mat

Ny mat er næringsmidler som ikke har blitt brukt i Norge eller andre land i EØS og EU før 15. mai 1997.

Publisert

Ny mat er et ethvert næringsmiddel som ikke i vesentlig grad har blitt brukt til konsum hos mennesker innenfor EØS før 15. mai 1997. Dette er uavhengig av datoene for medlemsstatenes tiltredelse til Unionen – og som faller inn under minst én av disse kategoriene:

 1. Næringsmidler med en ny eller med hensikt endret molekylstruktur, hvor den strukturen ikke har blitt brukt som, eller i, et næringsmiddel i EØS før 15. mai 1997

  Eksempel: Salatrim (modifiserte triacylglycerider)

 2. Næringsmidler som består av, er isolert fra eller produsert fra mikroorganismer, sopp eller alger

  Eksempler:
  • Olje fra mikroalgen Schizochytrium sp. med høyt innhold av DHA og EPA
  • Lykopen fra soppen Blakeslea trispora
    
 3. Næringsmidler som består av, er isolert fra eller produsert fra materiale av mineralsk opprinnelse
   
 4. Næringsmidler som består av, er isolert fra eller produsert fra planter eller deres deler, unntatt når næringsmiddelet har en historie med trygg bruk innen Unionen og består av, er isolert fra eller produsert fra en plante eller en varietet av den samme arten som er oppnådd ved:

  a. tradisjonelle formerings- eller avlsmetoder som har blitt brukt i matproduksjon innen Unionen før 15. mai 1997, eller

  b. ikke-tradisjonelle formerings- eller avlsmetoder som ikke har blitt brukt i matproduksjon innen Unionen før 15. mai 1997, når disse metodene ikke fører til vesentlige endringer i sammensetningen eller strukturen til næringsmiddelet og påvirker dets ernæringsverdi, metabolisme eller nivå av uønskede stoffer

  Eksempler:
  • Tørket fruktkjøtt fra Adansonia digitata (apebrød/baobab)
  • Epigallokatekingallat som renset ekstrakt av grønne teblader (Camellia sinensis)
  • Olje av Echium plantagineum
    
 5. Næringsmidler som består av, er isolert fra eller produsert fra dyr eller deres deler, unntatt dyr som er oppnådd ved tradisjonelle formerings- eller avlsmetoder som har blitt brukt i matproduksjon innen Unionen før 15. mai 1997 og næringsmidlene fra disse har en historie med trygg bruk innen Unionen
   
 6. Næringsmidler som består av, er isolert fra eller produsert fra cellekulturer eller vevskulturer fra dyr, planter, mikro-organismer, sopp eller alger
   
 7. Næringsmidler som er et resultat av en produksjonsprosess som ikke har blitt brukt i matproduksjon innen Unionen før 15. mai 1997, som fører til vesentlige endringer i sammensetningen eller strukturen til næringsmiddelet og påvirker dets ernæringsverdi, metabolisme eller nivå av uønskede stoffer
   
 8. Næringsmidler som består av industrielt framstilt nanomateriale som definert i den reviderte forordningen (i artikkel 3, punkt f)
   
 9. Vitaminer, mineraler og andre stoffer brukt i overensstemmelse med direktiv 2001/46/EF, forordning (EF) nr. 1925/206 eller forordning (EU) nr. 609/2013, hvor

  a. det har blitt benyttet en produksjonsprosess som ikke har blitt brukt i næringsmiddelproduksjon innen Unionen før 15. mai 1997 (som referert til i punkt vii)

  b. de inneholder eller består av industrielt framstilt nanomateriale som definert i den reviderte forordningen (i artikkel 3, punkt f)
   
 10. Næringsmidler som utelukkende har blitt brukt i kosttilskudd innen Unionen før 15. mai 1997, hvor det skal brukes i andre næringsmidler enn kosttilskudd (slik det er definert i artikkel 2 a) i direktiv 2002

Brukt i vesentlig grad

Ny mat-definisjonen sier at ny mat er næringsmidler som ikke i vesentlig grad har blitt brukt til konsum hos mennesker innenfor EØS før 15. mai 1997.

Det er utarbeidet en veiledning om hva som anses som «bruk i vesentlig grad», se EU-kommisjonens nettsider: Guidance on Human Consumption to a Significant Degree (PDF, 2009)

Andre regler for noen typer næringsmidler

Reglene om ny mat gjelder ikke for næringsmidlene nevnt under. For disse gjelder egne godkjenningsordninger og bestemmelser: 

Se forskrift om ny mat § 1, jf. forordning 2015/2283 artikkel 2 pkt. 2.