Til hovedinnhold

Ekstrakter, oljer og ekstraherte stoffer

Selv om et næringsmiddel som for eksempel en plante, en frukt eller et frø ikke er ny mat, så kan uttrekk, ekstrakter eller stoffer isolert fra den samme planten, frukten eller frøet - være ny mat.

Publisert

Hvis det kan bevises at det eksakte uttrekket, ekstraktet eller stoffet er brukt i vesentlig grad i EØS før mai 1997, er det ikke ny mat.

Ekstrakter lages som regel ved å behandle utgangsmaterialet med vann, alkohol eller andre løsemidler (ekstraksjonsmidler), for deretter å oppkonsentreres. Slike ekstrakter inneholder større mengder av noen stoffer sammenliknet med utgangsmaterialet - og kan ha en helt annen sammensetning. Ulike løsemidler trekker ut forskjellige stoffer fra utgangsmaterialet. Hvilket løsemiddel som er brukt, er derfor vesentlig for hvilke stoffer et ekstrakt inneholder og i hvilke mengder.

Eksempler:

 1. Planten Citrus aurantium (bitterappelsin)

  Frukt fra planten Citrus aurantium (bitterappelsin) er ikke ny mat. Det finnes i tillegg informasjon om at blader og blomster fra Citrus aurantium har vært brukt i kosttilskudd (dette betyr at bruk av blader og blomster fra Citrus aurantium ikke er ny mat når de brukes i kosttilskudd, mens de er ny mat når de brukes i andre næringsmidler – se ny mat-definisjonen kategori nummer 10). 

  Bruk av andre plantedeler fra Citrus aurantium vil derimot være å anse som ny mat, med mindre det kan dokumenteres at plantedelene har vært brukt som næringsmiddelingredienser i vesentlig grad i EØS før 15. mai 1997. Det samme gjelder for ekstrakter fra alle plantedeler fra Citrus aurantium.
   
 2. Planten Camellia sinensis (tebusk)

  Vandige uttrekk av bladene fra tebusken er ikke ny mat.

  Høyrenset ekstrakt fra bladene til tebusken, som inneholder minst 90 % epigallokatekingallat, er ny mat.
   
 3. Planten Fucus vesiculosus (blæretang)

  Blæretang er ikke ny mat.

  Ekstrakter fra blæretang er ny mat.

  Et ekstrakt fra blæretang laget ved vandig ekstraksjon i sur løsning og filtrering uten bruk av organiske løsemidler, for deretter å konsentreres og tørkes – inneholder høye mengder at stoffet fukoidan (over 60 %, og opptil 90 %) (se godkjenning av fukoidanekstrakt fra blæretang i unionslisten over ny mat). Fukoidan finnes i planteveggen hos brunalger.