Ta ansvar for drikkevannet ditt

Vannverkene legger mye arbeid i å sikre at du får godt vann i springen. Dette er du med på å betale gjennom vann og avløpsgebyret. For at dette arbeidet ikke skal miste noe av sin verdi, så er det viktig at du som abonnent er bevisst på at du også har et ansvar.

Publisert

De fleste av oss tar det som en selvfølge at vi har nok og rent drikkevann i Norge. Vi må imidlertid også ta et ansvar selv. Det kan vi gjøre ved å ta godt vare på drikkevannskildene våre, og ved å stille krav til vannverket om å dokumentere at de tilfredsstiller de krav og forventninger som gjelder.

Installer tilbakestrømningsbeskyttelse

Straks du kobler noe utstyr til vannledningene i boligen eller annet sted, så utgjør det en viss risiko. Risikoen er at det kan bli ført stoffer fra din vannkobling og ut på det offentlige drikkevannsnettet, slik at det kommer inn i vannet til andre abonnenter.

Det er dessverre mange eksempler der dette har skjedd, selv om det er sjelden noen har blitt svært syke. Men, det finnes eksempler på at både avløpsvann og vann tilsatt medisiner til dyr har blitt tilført vannledningene.

For å unngå slike uhell må det monteres en ventil som hindrer tilbakestrømning. Denne må monteres mellom vannledningen og det utstyret som blir montert. Ta kontakt med rørlegger for nærmere veiledning om utstyr.

Vannverkseiere tar vannprøver

Alle vannforsyningssystem har en vannverkseier, og vannforsyningssystem kan være alt fra store anlegg til veldig små som bare leverer drikkevann til to boliger.

Regelverket for vannforsyning og drikkevann gir et minimumskrav til antall vannprøver som må tas i de forskjellige vannforsyningssystemene av ulik størrelse. Det er vannverkseieren som er ansvarlig for at vannprøvene blir tatt. Mattilsynet fører tilsyn med at vannprøvene tas slik regelverket krever.

Nasjonale mål for vann og helse

Både vannverkene og Mattilsynet arbeider for at drikkevannet skal være trygt. I tillegg har Regjeringen vedtatt noen mål som berørte myndigheter skal arbeide for å nå. Disse betegnes. Nasjonale mål for vann og helse Mattilsynet har laget en informasjonsvideo om hva vannverkene gjør for å gi deg trygt drikkevann, og hvilke krav og rettigheter du har som forbruker.

Se video fra Mattilsynet: