Til hovedinnhold

Merkeregler for fisk

Det er krav om merking av fangst- eller slaktedato på fersk fisk. I tillegg er det krav om merking av fiskeart, produksjonsmetode (oppdrettet eller villfanget) og fangstområde eller opprinnelsesland.

Publisert

Fangstdato og slaktedato for fersk fisk

Villfanget fisk skal være angitt med fangstdato, og oppdrettet fisk skal være angitt med slaktedato. Dette gjelder for ferske varer, også om de er vakuumpakkede eller pakket i beskyttende atmosfære eller om emballasjegass er brukt. Eksempler er hel, skivet eller filet av fersk torsk, ørret, steinbit osv.

Dette kravet omfatter ikke frosne eller tinte produkter. Kravet gjelder heller ikke tilberedte produkter som lettsaltet torsk, rakfisk og lutfisk.

Kravet om merking med fangst- eller slaktedato på fersk fisk kommer i tillegg til, og utfyller kravet om, angivelse av holdbarhetsdato på ferdigpakket fisk etter matinformasjonsforskriften.

Fiskeart, produksjonsmetode (oppdrettet/villfanget), fangstområde eller opprinnelsesland

Dette skal angis for fisk som for eksempel

  • fersk eller frossen hel, skrivet eller fileter av ørret, laks, sei osv.
  • saltete eller røykte produkter (saltet torsk, røkt makrell)
  • kokte reker med skall, frosne kamskjell

Fiskeart

Fiskearten skal angis på norsk og være listet opp som en akseptert betegnelse for arten. I tillegg kan det latinske/vitenskapelige navnet på fiskearten angis. Eksempel: Ørret eller Ørret (Salmo trutta).

Produksjonsmetode (oppdrettet eller villfanget fisk)

Produksjonsmetode viser til oppveksten til fisken. Det skal angis om fisken er fisket i havet, fisket i ferskvann eller er oppdrettet fisk. Opplysningene kan unnlates dersom de samme opplysningene fremkommer tydelig av varebetegnelse eller det fremgår av opplysningene om fangstområde. Eksempel: Oppdrettet laks.

Fangstområde eller opprinnelsesland

Fisk fanget i havet skal angis med fangstområde, mens øvrig fisk skal merkes med opprinnelsesland. Eksempel: Torsk fra Nordøstlige Atlanterhavet eller Laks fra Norge.

Unntak fra disse særskilte merkereglene for fisk

De særskilte merkereglene for fisk gjelder ikke for produkter hvor fisk inngår som ingrediens, som for eksempel i en rekesalat. Produkter som er tilberedt eller konservert ved hermetisering og lignende, som for eksempel hermetisert tunfisk, makrell i tomat, fiskegrateng, fiskekaker, kokte og pillede reker, er også unntatt.

Ingen av merkekravene gjelder for omsetning av små mengder fiskeprodukter som fiskere eller oppdrettere selger direkte til forbruker. Ved slik omsetning kan kjøper selv sikre seg denne type informasjon fra selger.

Skjell, pigghuder og snegler som omsettes levende er unntatt fra kravet om å merke med fangst- og slaktedato, ettersom det allerede er et krav om at produktet ”skal merkes med pakkedato” og angivelse av ”skal omsettes levende”.

Opplysninger til forbruker

Ved salg av ferdigpakkete produktet skal opplysningene stå på emballasjen i tillegg til øvrige merkekrav. Ved salg av uemballert fisk over disk kan opplysningene stå på skilt, oppslag eller lignende. Det er opp til butikken å finne løsninger for å gi skriftlig informasjon som er hensiktsmessig og forståelig. Det forutsettes at merkingen er lett synlig og lett leselig.