Til hovedinnhold

Kan små barn få i seg for mye arsen av å spise ris?

Mattilsynet advarer mot å gi risdrikk og riskaker til små barn fordi de kan få i seg for mye uorganisk arsen. Vi har ikke konkrete råd som gjelder ris eller andre risbaserte produkter.

Publisert

Les advarselen mot risdrikk og riskaker til barn

Vi har ikke konkrete råd knyttet til ris eller andre risbaserte produkter som en del av den faste føden til babyer eller små barn. Vårt generelle råd er å spise variert for å unngå å få for mye i seg av ett stoff. Et eksempel er å unngå å spise ris hver dag.

Det er satt grenseverdier for arsen i ris. Ris som brukes i produksjonen av næringsmidler for spedbarn og småbarn har ekstra strenge grenseverdier.

Vi har ikke oversikt over hvilke opprinnelsesland som kan ha høyest forekomst, men fullkornsris kan inneholde høyere nivåer av arsen enn hvit ris.

Noen tiltak ved tilberedningen av ris kan bidra til å redusere mengden uorganisk arsen i ris.  Å bruke ekstra mye vann under kokingen og helle av overskuddsvannet etterpå, har vist seg å kunne redusere nivåene betraktelig.

Les mer hos Livsmedelsverket i Sverige, som har gjort omfattende undersøkelser av arsen i ris (livsmedelsverket.se).

Fakta om arsen

Arsen er et grunnstoff som forekommer både naturlig og som følge av menneskelig aktivitet. Det finnes i mange former, som kan være enten organisk - det vil si som inneholder karbon - eller uorganisk.

Det er først og fremst uorganisk arsen som er helseskadelig.

Risplanter tar opp arsen ekstra effektivt gjennom rotsystemet.

Det vi i Norge kaller arsen, heter arsenik på svensk og arsenic på engelsk. Det vi i Norge kaller arsenikk er imidlertid den spesielle arsenforbindelsen arsentrioksid med det kjemiske navnet arsentrioksid (As2O3). Dette stoffet er svært giftig.