Insektmidlene klorpyrifos og klorpyrifos-metyl

Insektmidlene klorpyrifos og klorpyrifos-metyl mistet godkjenningene som plantevernmidler i EU i 2020, og alle grenseverdiene for stoffene ble etter dette fastsatt så lavt som mulig ved kvantifiseringsgrensen (0,01 mg/kg).

Publisert

Klorpyrifos er akutt giftig ved svelging og påvirker nervesystemet. Ved høye doser kan klorpyrifos gi akutte effekter som illebefinnende, magesmerter og hodepine. Stoffet kan være skadelig for fostre og barn, ved at det kan påvirke utviklingen av hjernen og nervesystemer og føre til atferdsendringer. Stoffet kan potensielt også være gentoksisk.

Klorpyrifos på importert frukt og grønnsaker

Klorpyrifos og klorpyrifos-metyl brukes ikke lenger som plantevernmidler i EU og Norge. Likevel påvises det fortsatt rester av disse klorpyrifos og klorpyrifos-metyl i produkter som er importert fra tredjeland.

Klorpyrifos og klorpyrifos-metyl er vanlige insektmidler som brukes i mange land utenfor EU/EØS (tredjeland) for å beskytte mot insekter

I Mattilsynets overvåkingsprogram for plantevernmiddelrester i næringsmidler har det de siste årene blitt påvist klorpyrifos og klorpyrifos-metyl i følgende importerte produkter: appelsiner, bananer, bladpersille bordoliven, bønner (ferske), bønner (tørkede), druer, epler, grapefrukt, hvetemel, jambolan, klementiner, koriander, kvede, lime; mandariner, mynte , olivenolje, physalis, pomelo, pærer, rosiner, sesamfrø, sitron og te.

Klorpyrifos er blant stoffene det oftest sendes melding om overskridelser som kan medføre helsefare for forbruker i varslingssystemet RASFF. 

Liste over overskridelser av grenseverdi i overvåkingsprogram for plantevernmiddelrester i næringsmidler (PDF)