Til hovedinnhold
Advarsel

Ikke spis fisk eller drikk vann fra ferskvann nær flyplasser

Publisert

Mattilsynet advarer mot å spise fisk og drikke vann fra ferskvann og vassdrag i nærheten av flyplasser. Årsaken er at fisken og vannet kan være forurenset med fluorholdige stoffer (PFAS) fra brannslukkingsskum. PFAS er ikke akutt helsefarlig, men kan over tid øke risikoen for skadelige effekter på immunsystemet.

Foto av rullebanen på Evens flyplass, tatt fra luften.
Illustrasjonsfoto: Evenes flyplass. Foto: Avinor

PFASer er syntetiske stoffer. Flere av dem brytes svært langsomt ned i naturen, hoper seg opp i kroppen og kan være helseskadelige. De kan blant annet svekke vaksineresponser og beskyttelsen mot infeksjoner.

Vi tåler mindre PFAS enn antatt

Nye beregninger fra det europeiske mattrygghetsorganet EFSA viser at vi tåler mindre PFAS enn tidligere antatt, og at mer enn halvparten av den europeiske befolkningen får i seg PFAS-mengder gjennom mat og drikke som overskrider tålegrensen. Folkehelseinstituttets beregning for norsk kosthold bekrefter EFSAs vurdering. Å få i seg vann eller fisk som er forurenset med PFAS etter avrenning fra flyplasser vil derfor øke risikoen ytterligere for helseskade.

PFAS brukt i brannslukkingsskum på flyplasser

PFAS er brukt i brannslukkingsskum på flyplassene. Selv om flere av stoffene nå er forbudt, kan de være i miljøet rundt flyplassene i lang tid. Det er ikke gjort målinger i ferskvann rundt alle flyplasser. Likevel finnes det nok data til at Mattilsynet er bekymret for nivåene rundt alle flyplasser.

Hva er nær flyplass?

Det er ingen eksakt grense for hva som er «nær» en flyplass. Det avhenger blant annet av terrenget, størrelse på vassdraget og avrenning fra flyplassen. PFAS spres med grunnvann og overflatevann fra brannøvingsfeltet til vassdrag. Lenger ned (nedstrøms) i vassdraget vil avrenningen fra flyplassen bli fortynnet av annet vann, og konsentrasjonene i fisk og vann vil være lavere.

Trygt vann i springen

Advarselen gjelder ikke for drikkevann fra vannverk. Her er det krav til behandling og kontroll, og vannet skal være trygt å drikke.

Folkehelseinstituttet - vurdering PFAS 25.09.2020 (PDF)

Spørsmål og svar om PFAS i fisk og ferskvann nær flyplasser