Til hovedinnhold

Frukt, bær og grønnsaker bør skylles eller kokes

Frisk frukt og grønt, spesielt det som vi importerer fra utlandet, kan inneholde bakterier, parasitter og virus som gir oppkast og diaré. Du bør derfor alltid skylle frukt, bær og grønnsaker grundig før du spiser dem. Noen importerte produkter bør også varmebehandles før de spises.

Publisert

Denne faktaartikkelen er en utdyping av advarselen Skyll eller kok frukt, bær og grønnsaker.

Selv om frukten, bærene og grønnsakene ser rene og pene ut, kan det være bakterier, virus og parasitter på dem. Vær spesielt oppmerksom på frukt, bær og grønnsaker importert fra varmere land. Slike produkter kan utgjøre en risiko pga. dyrking i varmt klima med liten tilgang på rent vanningsvann. Dårlig håndhygiene hos de som høster og håndterer frukt og grønnsaker kan også bidra til smitte.

I Norge har vi hatt et økende antall sykdomsutbrudd forårsaket av ulike importerte grønnsaker, som blant annet sukkererter, ulike salater, friske krydderurter, spirer og fryste bær.

Vær spesielt oppmerksom på følgende produkter

Bladgrønnsaker og krydderurter

Man skal være spesielt oppmerksom på bladgrønnsaker og krydderurter som er importert fra land med varmt klima og hvor rent vanningsvann kan være mangelvare. Bladgrønnsaker (f.eks. salat) og krydderurter spises ofte uten forutgående varmebehandling. I tillegg har slike produkter en utforming som gjør at produktene lett kan fange opp smittestoffer fra forurenset vanningsvann eller ved uhygienisk håndtering. Risikoen kan reduseres ved å varmebehandle slike produkter før servering. Dette er en god regel, spesielt når importerte krydderurter skal tilsettes i retter som kan gi gode vilkår for vekst av bakterier. Dersom det ikke er aktuelt med varmebehandling, vil en kunne redusere risikoen for oppvekst av smittestoffer ved å tilsette krydderurtene rett før konsum eller servere dem ved siden av.

For bladgrønnsaker og krydderurter som skal spises rå kan risikoen reduseres ved å legge disse i eddikvann. Bruk 0,6 dl av 35 % eddikessens til 1 liter lunkent vann fra springen og la bladene ligge i vannbad i 10-15 minutter. Skyll deretter bladene godt med rent, kaldt vann for å fjerne eddiksmaken. NB! 35% eddikessens er sterkt etsende og kan gi alvorlige forgiftninger, Giftinformasjonen (helsenorge.no). Eddikessens skal oppbevares utilgjengelig for barn. De fleste levende bakterier vil reduseres i antall under en slik behandling. Eddikbad kan også benyttes til andre risikoprodukter som f.eks. spirer.

Minimais, sukkererter og asparges

Minimais, sukkererter og asparges er produkter som tradisjonelt blir varmebehandlet før konsum i en rekke eksportland. Varmebehandling reduserer mengden smittestoffer og produktene kan i utgangspunktet være av en dårlig hygienisk kvalitet uten at dette skaper problemer i opprinnelseslandet. Importert rå minimais, sukkererter og asparges bør gis et oppkok før konsum.

Fryste bær

Det har vært registrert flere utbrudd med norovirus og hepatitt A i de nordiske landene forårsaket av importerte fryste bær. Norovirus og Hepatitt A virus overlever svært godt i fryste bær og smitter til bærene ved uhygienisk håndtering eller fra forurenset vann. Begge virusene dør ved varmebehandling og et godt råd er derfor å koke importerte fryste bær i 1 minutt før de benyttes i retter som ikke skal varmebehandles.

Spirer

Spirer regnes som et risikoprodukt fordi spireprosessen gir svært gode vekstvilkår for eventuelle bakterier som finnes på frøene før spiring. Frø som skal benyttes til spiring må derfor være av en god hygienisk kvalitet. Norske virksomheter som importerer, produserer eller omsetter friske spirer skal sikre at spirene har en god hygienisk kvalitet. Dette gjelder også spirefrø som frembys for salg. Vær oppmerksom på at netthandel av spirefrø fra utlandet kan være en risiko.

Melon

Når melon deles opp, frigjøres næringsstoffer som kan gi vekst av bakterier. Derfor er det viktig at melonen er ren og tørr på utsiden før den deles opp og at man bruker egne rene skjærefjøler og kniver. Etter håndtering av melon er det også viktig å vaske hender og utstyr. Oppskåret melon skal oppbevares kjølig.