Er algegifter et problem i strandsnegler?

Strandsnegler filtrerer ikke vannet på samme måte som skjell, og vi kjenner ikke til at strandsnegler blir giftige på samme måte som skjell.

Publisert

Strandsnegler vil imidlertid være påvirket av forurensninger fra land. En god regel er derfor å plukke snegler i områder hvor det ikke går dyr på beite i nærheten, og der sjøen er ren.