Til hovedinnhold
Advarsel

Barn under 10 år bør ikke spise lever som middagsmat – ungdom og voksne bør begrense inntaket fra vilt og sau

Publisert

Barn under 10 år bør ikke spise lever som middagsmat (gjelder lever fra alle dyreslag). Ungdom og voksne bør ikke spise mye lever fra utmarksbeitende dyr som elg, reinsdyr, hjort, rådyr og sau. Advarselen gjelder ikke leverpostei.

Leverbiter som ligger i en grønn bolle
Lever kan inneholde høye nivåer av tungmetallet kadmium. Foto: Colourbox

Årsaken til advarselen er at leveren til vilt, og da særlig reinsdyr og elg, kan inneholde høye nivåer av tungmetallet kadmium. Inntak av for mye kadmium kan gi nyreskader, benskjørhet og økt risiko for kreft. Det gir ikke akutt sykdom, men skader som utvikles gjennom mange år.

De som spiser lever til middag, spesielt fra vilt, vil få et bidrag av kadmium utover det man får gjennom et vanlig kosthold. Folkehelseinstituttet har sett på hvor mye barn, ungdom og voksne kan spise av lever (scenarioberegninger) før vi får i oss mer kadmium enn det som anses som trygt (tolerabelt inntak i uken (TWI)). Siden barn, ungdom og voksne har ulikt spisemønster og kroppsvekt vil det vi tåler av tilleggsbidrag av kadmium fra lever variere. Advarslene er derfor tilpasset aldersgruppene.

Barn

Barn under 10 år bør ikke spise lever som middagsmat (gjelder lever fra alle dyreslag).

Ungdommer 

Ungdom bør ikke spise lever fra enten hjort, rådyr eller sau oftere enn ett måltid i måneden, eller seks måltider i året med lever fra elg eller reinsdyr.

Voksne

Voksne bør ikke spise lever fra enten elg, reinsdyr, hjort eller rådyr oftere enn ett måltid i måneden, eller lever fra sau oftere enn ett måltid i uka.

For gravide og ammende gjelder samme råd som for voksne.

Advarselen gjelder ikke leverpostei

Advarselen gjelder ikke leverpostei, siden leverpostei allerede er med i beregningen av hvor mye kadmium vi får i oss gjennom et normalt kosthold. Leverpostei er et blandingsprodukt som inneholder mest lever fra svin. Svinelever inneholder lavere nivåer av kadmium enn lever fra dyr som beiter ute. Mattilsynets analyseresultater viser også lave nivåer av kadmium i leverpostei.

Spørsmål og svar om kadmium i lever