Omsetningsforbud for tannblekingspennen Vaclav Teeth PRO Whitening Pen, Mint Flavor

Publisert

Mattilsynet har innført omsetningsforbud for tannblekingspennen Vaclav Teeth PRO Whitening Pen, Mint Flavor fordi produktet inneholder ulovlig høye konsentrasjoner av hydrogenperoksid som kan føre til alvorlige skader på tannkjøttet og tennene. Mattilsynet fraråder forbrukere sterkt mot å bruke produktet.

Vaclav penn.jpg

Analyser viser at tannblekingspennen Vaclav Teeth PRO Whitening Pen, Mint Flavor inneholder 2,49 % hydrogenperoksid. Produkter for tannbleking hjemme skal maksimum inneholde 0,1 % hydrogenperoksid.

Mattilsynet fattet omsetningsforbud 21. desember 2023 etter å ha mottatt analyseresultater som viste høye nivåer for stoffet hydrogenperoksid. Det var også andre mangler ved produktet, blant annet manglet det navn og adresse til ansvarlig for produktet i EU/EØS, lotmerking, og bruksanvisning og advarselsmerking var kun på engelsk. Produktet var heller ikke merket med produsent eller opprinnelsesland.

Vaclav Teeth PRO Whitening Pen er solgt av ISHOP AS, med nettadressene ishop.no og skinup.no. ISHOP AS vil trekke produktet tilbake.

Mattilsynet vil notifisere produktet i Safety gate, som er EUs varslingssystem for farlige produkter (non-food).

Les mer om tannbleking

Se også:
Omsetningsforbud for tannblekemiddelet Advanced teeth whitening system (Tannblekingssett (14,5% HP))