Risikovurdering

UV-stråling og bruk av solkrem

På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) utarbeidet en risikovurdering, relatert til UV-stråling og bruk av solbeskyttelsesmidler.

Publisert

Europakommisjonen kom i 2006 med anbefalinger som skal sikre at solkrem som blir produsert og solgt på det europeiske markedet gir en faktisk beskyttelse mot UVB- og UVA-stråling som ligger over et visst minimumskrav. 

VKM anbefaler blant annet at produktene skal ha både UVA- og UVB beskyttelse, UVA-faktoren skal være minst 1/3 av den konvensjonelle solfaktoren og ha en kritisk bølgelengde på minst 370 nm. 

Les VKMs omtale av risikovurderingen og se rapporten: Risikovurdering - UV-stråling og bruk av solkrem

Hvem utførte oppdraget?

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Offentliggjort