Injiseringsprodukter – produkter til injisering i huden i kosmetisk hensikt

Forskrift om tatoveringsprodukter inneholder bestemmelser som regulerer både tatoveringsprodukter og andre produkter til injisering i huden i kosmetisk hensikt (injeksjonsprodukter).

Publisert

Mattilsynet fører tilsyn med bestemmelsene i forskriften og kan fatte nødvendige vedtak.
 
Fra 22. juni 2023 ble regulering av visse injeksjonsprodukter uten tiltenkt medisinsk formål overført til regelverk for medisinsk utstyr, nytt regelverk for produkter uten tiltenkt medisinsk formål (dmp.no)  Eksempel på slike produkter er «kosmetiske» fillere; i.e. stoffer for ansiktsbehandling eller annen behandling av hud,- eller slimhinne som injiseres subkutant, submukosalt eller intradermalt.
 
Selv om injeksjonsprodukter i hovedsak er overtatt av Direktoratet for medisinske produkter, kan det fortsatt være injiseringsprodukter til ‘andre formål’ enn det som er nevnt ovenfor. Injiseringsprodukter til andre formål kan fortsatt være omfattet av forskrift om tatoveringsprodukter. Disse produktene må vurderes i hvert enkelt konkrete tilfelle.

Regelverk

Forskrift om tatoveringsprodukter