Import av CBD-oljer og andre hampprodukter til Norge

CBD som er ekstrahert fra cannabisplanten (overjordiske deler, med unntak av frø) er definert som narkotika, uavhengig av THC-innholdet. Det er ikke tillatt med narkotika i kosmetikk. Produkter med CBD-ekstrakter fra planten (unntatt frø) vil dermed være ulovlige. Syntetisk fremstilt CBD er tillatt i kosmetiske produkter, så lenge visse kriterier er oppfylt.

Publisert

Produkter som inneholder stoffer eller planter som er oppført på narkotikalisten er å anse som narkotika etter narkotikaforskriften. Forskriften er hjemlet i legemiddelloven, og forvaltes av Direktoratet for medisinske produkter (DMP).

Cannabisplanten Cannabis sativa (hamp) inneholder flere ulike cannabinoider, slik som cannabidiol (CBD) og tetrahydrocannabinol (THC).

Alle ekstrakter fra cannabisplanten er regulert av FNs narkotikakonvensjon og narkotikaforskriften, uavhengig av THC-innholdet i ekstraktet. CBD som er ekstrahert fra cannabisplanten er definert som narkotika. Produkter med CBD ekstrakter fra planten (unntatt frø) vil dermed være ulovlige (jf. narkotikalovgivningen).

Det er ikke tillatt med narkotika i kosmetikk, jf. definisjonen i kosmetikklova §2 og forskrift om kosmetikk- og kroppspleieprodukter, med henvisning til FNs Narkotikakonvensjon fra 1961, og heller ikke næringsmidler, jf. definisjonen av næringsmidler i matlovsforskriften (jf. artikkel 2 i forordning (EF) nr. 178/2002, «Food Law»). Produkter med narkotiske stoffer faller utenfor Mattilsynets forvaltningsområde.

Syntetisk fremstilt CBD er tillatt i kosmetiske produkter dersom visse krav i kosmetikkregelverket er oppfylt, slik som bestemmelser om trygg bruk, korrekt merking og fravær av villedende påstander. Det er fremdeles lite som er kjent om sikkerheten til CBD i kosmetiske produkter, og sikkerhetsvurdering av stoffet pågår fortsatt i EU.

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) har ansvaret for regelverket om narkotika og legemidler. Les mer om CBD og cannabisplanten hos DMP her:  Informasjon om cannabidiol (CBD) for virksomheter (dmp.no)

Les mer om CBD og cannabisplanten

Regelverk

Kosmetikklova §2

Forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter

Matlovsforskriften, artikkel 2