Klagesak

For høy grad av smittekontakt mellom brakkleggingsgrupper førte til avslag på utvidelse av akvakulturanlegg

På grunn av nærhet mellom anlegg i ulike brakkleggingsgrupper ville en utvidelse av maksimal total biomasse (MTB) innebære en uakseptabel risiko for spredning av sykdommer.

Publisert
Avgjort dato
Saksnummer
2020/52968, 2021/36840 og 2020/185421
Resultat
Ikke medhold

Bakgrunn

Regionen ga avslag på søknad om utvidelse av tre akvakulturanlegg som ligger i to tilgrensende brakkleggingsgrupper. Hovedspørsmålet i sakene var om en utvidelse av anleggene medfører en uakseptabel risiko for spredning av sykdom. 

Vurdering

Klagesaksenheten har kommet til at graden av smittekontakt mellom anleggene i de ulike brakkleggingsgruppene er så stor at en utvidelse av MTB i anleggene vil innebære en uakseptabel risiko for spredning av sykdommer. 

Avstanden mellom to anlegg i de nærliggende brakkleggingsgruppene er bare 3,5 km, og graden av smittekontakt mellom disse er relativt stor. Den sykdomsforebyggende og risikoreduserende effekten av brakkleggingen i de to brakkleggingsgruppene blir derfor ikke god nok. 

Dersom de to brakkleggingsgruppene ble slått sammen til én brakkleggingsgruppe, er det mulig at en utvidelse av anlegg i brakkleggingsgruppen kunne vært akseptabel. 

Fra 28. april 2022 gjelder nytt dyrehelseregelverk ved etablering og utvidelser av akvakulturanlegg i Norge. Kravene til fiskevelferd er fremdeles plassert i forskrift om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg. Men kravene til fiskehelse ved etablering og utvidelse, er videreført og plassert i dyrehelseforskriften og akvabiosikkerhetsforskriften.

Konklusjon

Klagesaksenheten stadfestet vedtak om avslag på utvidelse av akvakulturanlegg i nærliggende brakkleggingsgrupper pga. en uakseptabel risiko for spredning av sykdommer. Den sykdomsforebyggende og risikoreduserende effekten av brakkleggingen i de to brakkleggingsgruppene blir ikke god nok. 

Be om innsyn i sakene via einnsyn 2020/529682021/36840 og 2020/185421

Regelverk

Dyrehelseforskriften

Akvabiosikkerhetsforskriften