Til hovedinnhold
Tilsynsrapport

Kosttilskudd med vitamin D

Mattilsynet har i løpet av 2013 gjennomført tilsynsprosjekt rettet mot kosttilskudd med vitamin D. Kosttilskuddene som ble undersøkt omsettes via dagligvarebransjen, apotek og helsekostforretninger. Prosjektet skulle sjekke om bedriftene har god nok kontroll med at folk får hva de betaler for.

Publisert
Kva blei undersøkt?

Det har blitt gjennomført tilsyn med 23 virksomheter som produserer og/eller importerer kosttilskudd. Fokus ved tilsynet var virksomhetens rutiner for styring og kontroll med innhold og merking av vitamin D. Sammenlagt var det 61 produkter som inngikk i prosjektet. Mattilsynet har i forkant av inspeksjonene tatt ut en stikkprøve av hvert produkt for analyse.

Tidsrom
2013-14
Kva leita vi etter?

Analysen er tatt for å verifisere virksomhetenes egen dokumentasjon på innholdet av vitamin D. Analyseresultatene viser at ingen av de produkter som inngikk i prosjektet, inneholdt så mye vitamin D at de kunne medføre fare for helseskade.

Kva fann vi?

Av de 23 virksomhetene som ble kontrollert var det bare 4 virksomheter som ikke hadde noen avvik etter tilsynet. Alvorlighetsgraden på regelverksbruddene varierer, men vi mener at resultatene viser at det finnes et klart forbedringspotensial i bransjen. Dette gjelder særlig rutiner og dokumentasjon for fastsettelse av mengdeinnholdet av vitaminer. For 41% av produktene kunne ikke virksomhetene vise til tilfredsstillende dokumentasjon på dette. Det har blitt fattet omsetningsforbud for ett produkt på grunn av ett veldig høyt innhold av vitamin D, ifølge virksomhetens dokumentasjon. Et produkt ble trukket tilbake fordi det inneholdt for lite vitamin D i forhold til deklarert mengde. Prosjektet har vist at virksomhetene har for liten kompetanse om regelverkets krav om fastsettelse av mengdeinnholdet av vitaminer i kosttilskudd. Dette kravet skal sikre at forbruker får forventet produkt, og at produktet er lovlig. Derfor er det viktig at virksomhetene følger kravet. Alle virksomhetene som hadde mangler blir fulgt opp av Mattilsynet.

Fil
Tilsynsrapport kosttilskudd (2014) (PDF)