Slik gjennomfører du helsekontroll i oppdrettsanlegg

Krav om helsekontroll betyr at oppdretter skal sikre at personer med særskilt kompetanse på fiskehelse og -velferd følger opp fisken i akvakulturanleggene. Les om hvorfor helsekontroll er viktig, og hvordan den skal gjennomføres.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Hvorfor skal helsekontroll gjennomføres?
  2. Helsekontrollen skal være risikobasert
  3. Frekvens for helsekontroll
  4. Helsekontroll ved dødelighet eller annen mistanke om sykdom
  5. Hvordan gjennomføre helsekontroll?
  6. Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for fiske- og krepssykdommer
  7. Bred tilnærming og tradisjonelle metoder er viktig ved sykdomsoppklaring
  8. Når er det ikke krav om helsekontroll?
  9. Dokumentasjon av helsekontrollen