Til hovedinnhold

Hvordan bedøve, avlive og behandle krabber

I utgangspunktet er det forbudt å koke dyr levende.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Bedøving av krabber
  2. Det er forbudt å brekke av klørne på levende krabber
  3. Koking av krabber
  4. Oppbevaring av krabber etter fangst
  5. Koking og bedøving av krabber i butikk og restaurant

Vi har i dag ikke tilstrekkelig kunnskap til å si hva som er den beste måten å bedøve krabbe på i private hjem og som samtidig er mulig for folk flest å få til. Vi vet at krabbene føler ubehag og at det i høy grad er stressende for dem å bli lagt direkte i kokende vann. Ut fra det vi vet i dag, er det best å bruke slag eller kutt til å bedøve. Inntil videre tillates nedkjøling selv om vi ikke vet sikkert om krabben bedøves.