Til hovedinnhold
Risikovurdering

Fiskehelse og fiskevelferd i ferskvannsoppdrett

Vannkvalitet, fisketetthet og infeksjonssykdommer er viktige risikofaktorer for fiskehelsen og fiskevelferden i ferskvannsoppdrett. Dette har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdert på oppdrag fra Mattilsynet.

Publisert

Mattilsynet skal på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet gjennomgå fiskehelse- og velferdsregelverket med sikte på å forenkle og forbedre regelverket slik at det bedre kan legges til rette for fiskeoppdrett i ferskvann. Risikovurderingen fra VKM er et viktig grunnlag for denne gjennomgangen.

Les risikovurderingen hos VKM (vkm.no)

Offentliggjort