Til hovedinnhold

PRVom

Ingen tilfeller av PRV om siden 2015

Sykdommen ble påvist i 2013. Ingen tilfeller har blitt observert siden 2015. 

Varsle om listeført sykdom på oppdrettsfisk og andre akvatiske dyr

Mattilsynet skal varsles med en gang ved:

  • grunn til mistanke om listeført sykdom
  • påvising av listeført sykdom
  • økt dødelighet på akvatiske dyr

Ring straks 22 40 00 00.

Send deretter skriftlig varsel på e-post (finn riktig adresse i denne listen), eller sekundært bruk Mattilsynets skjematjeneste. 

Mattilsynets skjematjeneste

Om sykdommen

Mattilsynet har ikke hittil funnet grunn til å gå inn med offentlige tiltak ved påvist smitte av PRVom (tidligere kalt virus Y).

Bekjempe sykdommen