Til hovedinnhold

Bruk av legemidler uten markedsføringstillatelse

Legemidler som brukes til fisk skal i utgangspunktet være godkjent i Norge for den aktuelle arten og den aktuelle indikasjonen. Unntak kan være aktuelt for å forebygge unødvendige lidelser for fisk.

Faglig oppdatert

Innhold på denne siden

  1. Bruk av formalin i settefiskanlegg
  2. Behandling mot lakselus med legemidler uten markedsføringstillatelse
  3. Formalin skal ikke brukes mot lakselus

Legemiddelbehandling bør bare brukes når andre tiltak ikke er tilstrekkelig effektive. Gode driftshygieniske rutiner kan redusere bruk av legemidler. Fiskehelsepersonell er ansvarlig for at all legemiddelbehandling av fisk er faglig forsvarlig.