Til hovedinnhold
Søk

Furunkulose

Furunkulose påvist på oppdrettsanlegg i Namsen-fjorden

Den klassiske varianten av furunkulose er påvist på rensefisk på en lokalitet i Namsen-fjorden i nordlig del av Trøndelag. Diagnosen er bekreftet.

Se kunngjøring

Lokalitetene er båndlagt.

Oppdatert

Melding om sykdom på oppdrettsfisk og akvatiske dyr

Meld fra til Mattilsynet dersom det er

  • grunn til mistanke om sykdom
  • påvising av sykdom
  • økt dødelighet på akvatiske dyr

Ring straks 22 40 00 00.

Send deretter skriftlig varsel på e-post (finn riktig adresse i vedlegg 1) eller bruk Mattilsynets skjematjeneste. 

Mattilsynets skjematjeneste

Om sjukdommen

Klassisk furunkulose er ein smittsam bakterieinfeksjon som kan ramme laksefisk både i sjø og ferskvatn.

Dette er ein Liste 3 sjukdom, og førekomst av eller mistanke om furunkulose skal straks meldast til Mattilsynet.

Symptom

Eit vanlegt symptom er at fisken får sår og byllar (furunklar) i huda.

Korleis smittar sjukdommen?

Furunkulose ser vi oftast i periodar på året der temperaturen kjem over 10 grader i vatnet. Sjukdommen smittast vanlegvis frå fisk til fisk (horisontal smitte). 

Kjempe imot sjukdommen