Til hovedinnhold

Furunkulose

Furunkulose-situasjonen er bra

Furunkulose-situasjonen i norsk lakseoppdrett vert vurdert som bra, sjølv om det dukkar opp enkelte utbrot med ujamne mellomrom.

Sjukdommen vart sist påvist i to oppdrettsanlegg og på reinsefisk i 2022, men ikkje på vill laksefisk. 

Varsle om listeført sykdom på oppdrettsfisk og andre akvatiske dyr

Mattilsynet skal varsles med en gang ved:

  • grunn til mistanke om listeført sykdom
  • påvising av listeført sykdom
  • økt dødelighet på akvatiske dyr

Ring straks 22 40 00 00.

Send deretter skriftlig varsel på e-post (finn riktig adresse i denne listen), eller sekundært bruk Mattilsynets skjematjeneste. 

Mattilsynets skjematjeneste

Om sjukdommen

Klassisk furunkulose er ein smittsam bakterieinfeksjon som kan ramme laksefisk både i sjø og ferskvatn.

Sjukdommen er listenført (kategori F). Førekomst av eller mistanke om furunkulose skal straks meldast til Mattilsynet.

Symptom

Eit vanlegt symptom er at fisken får sår og byllar (furunklar) i huda.

Korleis smittar sjukdommen?

Furunkulose ser vi oftast i periodar på året der temperaturen kjem over 10 grader i vatnet. Sjukdommen smittast vanlegvis frå fisk til fisk (horisontal smitte). 

Kjempe imot sjukdommen