Krav til dyrehelsepersonell ved attestering av vask og desinfeksjon av brønnbåtar

Ein brønnbåt som ikkje er tilstrekkeleg reingjord og desinfisert utgjer ein stor risiko for spreiing av smitte av sjukdom.

Publisert

Innhald på denne sida

  1. Krav om inspeksjon og attest
  2. Krav til gjennomføring av inspeksjon
  3. Krav til utferding av attest
  4. Bruk av medhjelpar