Til hovudinnhald

Krav til dyrehelsepersonell ved attestering av vask og desinfeksjon av brønnbåter

En brønnbåt som ikke er tilstrekkelig rengjort og desinfisert utgjør en stor risiko for spredning av smitte av sykdom.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Krav om inspeksjon og attest
  2. Krav til gjennomføring av inspeksjon
  3. Krav til utstedelse av attest
  4. Bruk av medhjelper