Til hovudinnhald

Ikke karantenetid for bløggebåter brukt i nasjonal PD-sone før oppdrag utenfor sonen, når visse vilkår er oppfylt

Det pålegges ikke karantene for en bløggebåt etter bløgging og transport av fisk fra akvakulturanlegg med mistanke om eller påvist PD, direkte til slakteri ved direkte overgang til oppdrag utenfor nasjonal PD-sone. 

Publisert

Dette forutsetter at en kan dokumentere velfungerende løsninger for effektiv vask og desinfeksjon, med gode internkontrollrutiner. 

Dette gjelder spesialdesignede bløggebåter som utelukkende brukes til transport av bløgget fisk i lukkede tanker. Slike båter behandler ikke blodvann ombord, men leverer dette til slakteriet sammen med fisken.    

Bakgrunn i viktig klagesakvedtak 

I 2021 avgjorde Mattilsynets klagesaksenhet en prinsipielt viktig klagesak som får betydning for fremtidige like saker. 

Klagesaken gjaldt hvorvidt  bløggebåt som hadde transportert fisk fra et anlegg med PD mistanke i nasjonal PD-sone, før overgang til oppdrag utenfor den nasjonale PD-sonen skulle pålegges 48 timers karantene.

Bløggebåter lite brukt da PD-forskriften ble vedtatt 

Tidligere har praksis vært å sette vilkår om 48-timers karantene etter bløgging og transport av fisk fra akvakulturanlegg med mistanke om eller påvist PD direkte til slakteri, før bløggebåter går direkte til oppdrag utenfor nasjonal PD-sone. 

Da PD-forskriften kom i 2017 var bruken av bløggebåter lite utbredt. Bløggebåter har gjort det mulig å flytte deler av slakteprosessen ut av de landbaserte slakteriene og over til spesialkonstruerte fartøy, som muliggjør at slaktingen kan starte allerede ved merdkanten.  

Mattilsynet vurdering og konklusjon 

I klagesaken som gjaldt bløgging og transport av fisk fra akvakulturanlegg med mistanke om PD direkte til slakteri, baserte Mattilsynets klagesaksenhet seg på en teknisk gjennomgang av båten, innsyn i prosedyrer for biosikkerhet og internkontroll, samt inspeksjon av fartøyet. 

Klagesaken dreier seg om en spesialdesignet bløggebåt som utelukkende brukes til transport av bløgget fisk i lukkede tanker. Båten behandler ikke blodvann ombord, men leverer dette til slakteriet sammen med fisken.    

I klagesaken har Mattilsynet kommet til at det avgjørende for ikke å pålegge karantene for en bløggebåt etter bløgging og transport av fisk fra akvakulturanlegg med mistanke om eller påvist PD direkte til slakteri, ved direkte overgang til oppdrag utenfor nasjonal PD-sone, er at en kan dokumentere velfungerende løsninger for effektiv vask og desinfeksjon, med gode internkontrollrutiner. 

Med slike rutiner, vil vilkår om 48 timers karantene for denne typen spesialfartøy ikke være nødvendig fremover. 

Ved direkte overgang til oppdrag utenfor PD-sonen skal det pålegges : 

  • Tilfredsstillende vask og desinfeksjon av båtens laste- og lossesoner, med alt tilhørende utstyr og alle kontaktpunkter som kan utgjøre en smittemessig risiko. Det skal også gjennomføres vask og desinfeksjon av skrog et stykke over vannlinjen (området som utgjør forskjell i fribord mellom fullastet og tom båt) rundt båten. 

  • Gjennomført vask og desinfeksjon skal være attestert av veterinær eller fiskehelsebiolog.