Her får du informasjon om USR-funn på dine slakt

Utvidet sykdomsregistrering (USR) er dokumentasjon av bestemte typer funn på slakteskrotter. Du som sender dyr til slakting får informasjon om funn i slakteoppgjøret, via helsetjenestene eller i dyrehelseportalen.

Faglig oppdatert

Registreringene gjøres av Mattilsynets personell og legges inn i slakteriets datasystem, sammen med annen informasjon om skrotten. Slakteriet sender data om slaktedyr videre til Animalia. På noen slakterier er det fremdeles slakteriets personell som manuelt legger inn informasjonen etter anvisning fra Mattilsynets personell.

Systemet for registreringene er utviklet gjennom et samarbeid mellom Animalia, slakteriene og Mattilsynet. Det registreres ikke USR ved slakterier uten klassifisør.

Tabell over hvilke typer funn som registreres for ulike arter
USR-kode/-art.StorfeSmåfeSvin
ByllerXXX
Vaksinasjonsbyller* X 
LeverbyllerX  
LeddbetennelseXXX
Hjertesekk- og/ eller brysthinnebetennelseXXX
LungebetennelseXXX
LungeormX  
Spolormlever  X
Store leverikterXX 
Bogsår  X
Kort hale/ avhelet halesår  X
Åpent halesår  X
*små byller som sitter plassert på steder der det vanligvis vaksineres. Kan også komme av andre ting enn vaksinasjon.

Se alle kodene og beskrivelsene: USR-koder for storfe, svin og småfe (PDF)