Til hovedinnhold

Nytt virus påvist hos tamrein

Publisert

Et virus som tidligere kun er påvist i Canada og USA har nå blitt påvist hos tamrein i Norge og Sverige. Viruset presenterer seg blant annet med sår og skorper rundt øyne og kjønnsorgan. Viruset har foreløpig fått navnet "reinkoppevirus" og gir sykdommen reinkopper.

Høsten 2022 opplevde en mindre flokk i Troms et utbrudd, som i ettertid har vist seg å skyldes "reinkoppevirus". Denne flokken hadde svært lite kontakt med andre dyr. Dette er så langt det eneste utbruddet beskrevet i Norge, men bildemateriale tyder på at sykdommen forekommer også andre steder.

Foreløpig ikke listeført

Infeksjon fra "reinkoppevirus" er foreløpig ikke en listeført sykdom i Norge. Mattilsynet kan likevel vurdere om det er behov for tiltak for å forebygge, begrense eller utrydde sykdommer som ikke er listeførte hvis vi mener det er nødvendig.

Slik sykdommen har vist seg hittil, vil Mattilsynet ikke ilegge restriksjoner eller pålegge noen tiltak. Syke dyr skal uansett gis forsvarlig behandling og avlives om nødvendig, og reineier er ansvarlig for å begrense smittespredning.  

Normalt smittevern er alltid viktig

God helsemessig tilstand og minst mulig stress, kan bidra til å forebygge sykdom. Ved utbrudd bør syke dyr isoleres, og man bør unngå kontakt med andre flokker.

Det er alltid viktig å rengjøre og eventuelt desinfisere utstyr som kan ha med seg smitte fra andre reinbeitedistrikter.

Det har aldri blitt påvist smitte med "reinkoppevirus" hos mennesker. Det er likevel alltid viktig med god hygiene og gode smitteforebyggende tiltak når man håndterer syke dyr.

Les mer om påvisningen, symptomer og utbredelse på Veterinærinstituttets nettside (vetinst.no).