Mattilsynets hovedprioriteringer innen slakting av landdyr i 2024

Dette er hovedmålene for det risikobaserte tilsynet for slakting av landdyr i 2024. I tillegg til disse oppgavene vil Mattilsynet, som vanlig, ivareta løpende oppgaver, blant annet hendelser, prøvetaking, søknadsbehandlinger og oppfølging av bekymringsmeldinger. 

Publisert

Mattilsynet skal til enhver tid prioritere ressursene sine der sannsynligheten for regelbrudd og konsekvensene av disse er størst. Med dette som utgangspunkt velger Mattilsynet hvert år ut noen områder som blir prioritert både i veiledningsarbeid og utøvende tilsyn.