Til hovedinnhold

Reise med hund, katt eller ilder fra Sverige

Når du har med hund, katt og ilder fra Sverige til Norge, må dyrene ha microchip og pass. Hunden må behandles mot revens dvergbendelorm. Dyrene trenger ikke rabiesvaksine. 

Faglig oppdatert

Reglene gjelder også deg som har kjøpt deg kjæledyr i utlandet, og deg som skal tilbake til Norge etter en dagstur utenlands med kjæledyret ditt.

Har du vært i flere land enn Sverige, bruk veiviseren vår for å finne ut hvilke regler som gjelder: Veiviser: Reise med kjæledyr

Slik gjør du

Disse reglene gjelder når du reiser med hund, katt og ilder som du har med som kjæledyr fra Sverige til Norge:

 • De skal være ID-merket med godkjent mikrochip.
 • De må ha EU-kjæledyrpass. Passet skal være utstedt av autorisert veterinær i Norge eller et annet EU/EØS-land. Du som eier dyret må signere passet for at det skal være gyldig.
 • Hunden skal i tillegg behandles mot revens dvergbendelorm, se under.
 • Du kan ha med deg inntil fem dyr. Se reglene som gjelder hvis du reiser med flere enn fem dyr.

Hund, katt og ilder som bare har vært i Sverige, trenger ikke rabiesvaksine.

Hunden må behandles mot revens dvergbendelorm

Hunden skal være behandlet mot revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis) før den kommer til Norge. Behandlingen må

 • gjennomføres mellom 24 og 120 timer før hunden kommer til Norge
 • gjennomføres av en autorisert veterinær i Sverige, før hunden reiser til Norge
 • gjennomføres med et godkjent preparat som inneholder for eksempel praziquantel eller epsiprantel
 • dokumenteres i EU-kjæledyrpasset

Når du reiser ofte over grensen, eller bare skal på dagstur til Sverige (28-dagersregelen)

Hvis du reiser ofte over grensen, eller bare skal på dagstur til Sverige, kan det være vanskelig å gi hunden behandling mot revens dvergbendelorm hos veterinær mellom 24 og 120 timer før hunden kommer til Norge. 

Du kan i stedet behandle hunden løpende mot revens dvergbendelorm med maksimalt 28 dagers mellomrom ("28-dagersregelen"). Dette kan være aktuelt for deg som for eksempel har hytte eller feriehus i Sverige.

Hvis du vil bruke 28-dagersregelen, gjelder dette:

 • Alle behandlingene, fra den første til den siste, må gis i et EU/EØS-land av en autorisert veterinær.
 • Du må alltid starte opp med å få behandlet hunden på to ulike datoer med maksimalt 28 dagers mellomrom. 
 • Disse to behandlingene kan gjennomføres i Norge før du reiser ut, eller i et annet EU/EØS-land. Først etter disse to behandlingene kan hunden bli med inn i Norge.
 • Du må vedlikeholde behandlingen minst hver 28. dag. 
 • Hvis du vil avslutte behandlingsopplegget, må hunden få en siste behandling i Norge innen 28 dager etter forrige behandling. 
 • Veterinæren må dokumentere behandlingene i hundens EU-kjæledyrpass. 
 • Veterinæren må notere klokkeslettet for hver behandling. Hvis hunden får første behandling klokken 10, må den få neste behandling senest klokken 10 på dag 28. Dette gjelder for alle behandlingene fra den første til den siste.

Grensekontroll

Hvis du kommer med hund, katt eller ilder fra Sverige og

 • dyrene har vært i Sverige lovlig,
 • dyrene er ID-merket med microchip,
 • dyrene har EU-kjæledyrpass,
 • hunder har dokumentert behandling mot revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis),

kan du gå på grønn sone i tollen. Du må vise frem dyrene og dyrenes dokumenter hvis tollerne ber om det.

Har du ikke papirene, må du enten returnere dyrene til Sverige eller betale for å oppstalle dem. Se hva som skjer hvis du reiser med kjæledyr til Norge uten å oppfylle kravene

Hvis du har kjøpt eller fått dyrene i utlandet

Hvis du har kjøpt eller fått dyrene i utlandet, og dyrene er verdt mer enn grensen for toll- og avgiftsfri kvote, må du betale merverdiavgift. Da må du gå på rød sone i tollen, selv om du oppfyller alle punktene over. Les mer om hvilke regler som gjelder ved kjøp av dyr i utlandet (toll.no)

Reise til Sverige med kjæledyr

Reglene som gjelder for å reise inn i Sverige med kjæledyr, finner du i det svenske jordbruksverket guide: Reseguide för hundar och katter till Sverige (jordbruksverket.se)

Regelverk