Til hovedinnhold
Søk

Hva skjer hvis du reiser med kjæledyr til Norge uten å oppfylle kravene?

Setter du deg inn i kravene for å reise med kjæledyr inn til Norge, vil innførselen som regel være uproblematisk. Her får du informasjon om hva som skjer hvis du ikke oppfyller kravene.

Publisert

Veiviser: Reise med kjæledyr

Konsekvenser hvis betingelsene ikke er oppfylt

Når betingelsene for innførsel ikke er oppfylt kan Mattilsynet bestemme at kjæledyrene skal

  • returneres til opprinnelseslandet, eller
  • isoleres til innførselvilkårene er oppfylt, eller
  • avlives

Dyreeieren, eller den som er ansvarlig for dyrene, vil få et skjema med informasjon om de ulike alternativene og bli bedt om å oppgi hvilket alternativ hen foretrekker. Om mulig vil Mattilsynet ta hensyn til ønsket, men kan likevel bestemme noe annet.

Dyreeieren, eller den som er ansvarlig for dyrene, vil også få informasjon om hva alternativene koster, og bli bedt om å skrive under på at hen påtar seg ansvaret for å dekke kostnadene som oppstår i forbindelse med gjennomføring av aktuelle tiltak.

Du får skjema og prisinformasjon ved å kontakte våre avdelingskontorer.

Oversikt over Mattilsynets avdelingskontorer