Til hovedinnhold

Daghjem for hund

Dette trenger du å vite dersom du planlegger å starte daghjem for hund (hundebarnehage). 

Publisert
Hunder
Foto: Colourbox

Er det nødvendig med godkjenning for å starte opp?

Nei, det er ikke krav om godkjenning. Du skal likevel melde fra til Mattilsynet på Mattilsynets skjematjenester at man driver denne typen virksomhet. Velg Nytt dyrehold, deretter midlertidig dyrehold.

Er det krav til kompetanse hos den som skal drive hundebarnehagen eller daghjemmet?

Det kreves ingen spesifikk formell utdannelse. Det er et krav at den ansvarlige for virksomheten har tilstrekkelig kompetanse til å håndtere og stelle dyrene på en god nok måte. Kompetanse betyr å kunne se, forstå og handle for å ivareta dyras behov. Kompetanse omfatter også holdninger, økonomisk og praktisk evne, samt vilje til å imøtekomme regelverket. 

Er det forskjellige krav for små og store hundebarnehager?

Nei. Kravene i forskriften er de samme.

Er det krav til luftegård?

Det er ikke krav om luftegård, men det er et krav at dyrene skal ha mulighet til fri bevegelse, regelmessig aktivitet og mosjon. Dyret må også ha mulighet til å gjøre i fra seg. Det er den ansvarlige for virksomheten som må dokumentere med skriftlige rutiner hvordan dette kravet skal imøtekommes.

Mattilsynet har laget til en veileder til forskrift om omsetning og midlertidig hold av dyr. I denne veilederen kan du finne svar på mange spørsmål knyttet til midlertidig hold av dyr.

Regelverk

Forskrift om omsetning og midlertidig hold av dyr

Dyrevelferdsloven