Rapport

Bruk av dyr i forsøk 2020

En oversikt over bruk av forsøksdyr i 2020, basert på rapporter fra forskere og forsøksdyrvirksomheter.

Publisert
Fil
Bruk av dyr i forsøk i 2020 (PDF)