Rapport

Bruk av dyr i forsøk 2018

En oversikt over bruk av forsøksdyr i 2018, basert på rapporter fra forskere og forsøksdyrvirksomheter.

Publisert
Fil
Bruk av dyr i forsøk i 2018 (PDF)